Trouble – Omar Apollo lyrics

Trouble – Omar Apollo lyrics

Lyrics Trouble – Omar Apollo
Trouble lyrics
Constantly I tell you
You need to grow
Feels close to heaven
Past the unknown
I’m still thinkin’ bout you
..
It’s bloody alright
(.. only trouuuble
.. only trouuuble)
You’re goin’ far
(Only trouble, only trouble
Only trouuuble)
It’s just … – Lyrics Trouble – Omar Apollo lyrics
Übersetzt auf Deutsch – Songtexte Trouble – Omar Apollo lyrics
Translated to english – Lyrics Trouble – Omar Apollo lyrics
Traducción al Español – Letra Trouble – Omar Apollo lyrics
Traduzione in Italiano – Testo Trouble – Omar Apollo lyrics
Nederlandse Vertaling – Songtekste Trouble – Omar Apollo lyrics
翻译成中文 Trouble – Omar Apollo lyrics
перевод на русский язык Trouble – Omar Apollo lyrics
हिंदी में अनुवाद Trouble – Omar Apollo lyrics