Tret – Kalash paroles

Tret – Kalash paroles

Paroles Tret – Kalash Pwéféré ou ni afè èpi enemi Pa èpi on trèt, ki ka decalé’w Ki ka dechiré’w, tréné’w dan labou. (Kalash – Tret) Pwéféré ou ni afè èpi on enemi Pa èpi on trèt, ki ka decalé’w Tréné’w dan labou, aah Pwéféré ou ni afè èpi on enemi Pa èpi on trèt, ki... – Lyrics Tret – Kalash paroles