Propane – Yfn Lucci feat. Yfn Kay lyrics

Propane – Yfn Lucci feat. Yfn Kay lyrics

Lyrics Yfn Lucci – Propane – Yfn Lucci Somethin’ like propane, uh, too much smoke man, hey Yeah, I ain’t got no feelings for no hoe man, yeah Call me snowman, I froze both chains, yeah, aye Matchin’ bling-bling for the whole gang Workin’ like a, GOAT, grindin’, I need, hope Yeah, shine when I get,...