Good vibes soldier – KSHMR ft. Head Quattaz lyrics

Good vibes soldier – KSHMR ft. Head Quattaz lyrics

Lyrics Good vibes soldier – KSHMR Good vibes soldier lyrics Conga drum weh a beat Gimme the sun and the beach Pretty girls and marimbas Wait fi mi deh deh As soon as mi reach Good vibe man a preach Well firm can’t bruise like a peach Work a 9 to 5 All day all week... – Lyrics Good vibes soldier – KSHMR ft. Head Quattaz lyrics