Banana – Dolores Haze lyrics

Banana – Dolores Haze lyrics

Lyrics Banana – Dolores Haze I don’t wanna see your banana Your ding dong tangle, I don’t wanna I might wanna talk to your mama Your ding dong tangle I don’t wanna see your banana Banana. Your ding dong tangle, I don’t wanna I might wanna talk to your mama Your ding dong tangle I don’t... – Lyrics Banana – Dolores Haze lyrics